Annemarie Raaijmakers-Jongen

Hallo allemaal!
Ik ben Annemarie, gehuwd en moeder van twee volwassen kinderen. Op een mooi moment is Spiritueel Centrum jasmijn op mijn pad gekomen om als medium daar aan de slag te gaan.

In 2004 heb ik mijn NLP master afgerond, daarna ben ik gaan studeren aan de HGU (Hogeschool voor Geesteswetenschappen) in Utrecht. In 2013 afgestudeerd in de studierichtingen zingeving & spiritualiteit en energetisch therapeut. Dit bracht zoveel teweeg gebracht dat in in 2010 ben begonnen om mijn mediamieke vaardigheden te ontwikkelen aan het Arthur Findlay college in Engeland. Ik heb een supervisie traject gevolgd van een jaar bij Mavis Pittilla en Eileen Davis. In 2018 heb ik de 3-jarige opleiding aan de academie voor mediumschap bij José Gosschalk afgerond met een certificaat.

Een medium is iemand die contact legt met de wereld van overledenen en bewijst dat die wereld bestaat. Een medium is iemand die zich openstelt via zijn of haar innerlijke zintuigen zodat overledenen vanuit de spirituele wereld via het medium verhalen en feiten kunnen vertellen over zichzelf en anderen. De spirituele wereld weet wat wij nodig hebben op dit moment in ons leven, ze brengen liefde, rust en warmte.
Als men mediamiek werkt is het van belang je energie omhoog te brengen om in verbinding te gaan met de persoon tegenover je of met een overledenen.
Het mediumschap brengt niet alleen de overledenen tot leven maar zeker ook de levende mens in beweging en beroering. Dat maakt het voor mij speciaal en ben betrokken bij het proces, van elke reading, stap of gevoel dat ik maak. 

Bij spiritueel Centrum Jasmijn ligt mijn pad open en zal daar demonstratie mediumschap, cursussen en sessies verzorgen.
Hopelijk zien we elkaar dan!

“Het mediumschap is het onderzoek terrein tussen het bekende en het onbekende, tussen leven en dood. Het tastbaar maken van het ontastbare”.

Docent bij:

Scroll naar bovenzijde